ДГ Звънче
Детска градина в град Шумен

На будителя, благодаря!

Що е родолюбие?Кажи! Може би учителят любим?Авторът на детската ми книжка?Някой, който буквите е сътворил или е борец за свободата?