ДГ Звънче
Детска градина в град Шумен

Прием 2021 г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД-25-497/17.03.2021 г. на Кмета на Община Шумен, електронният прием в детските градини се 

отменя до второ нареждане.