ДГ Звънче
Детска градина в град Шумен

Почивни дни и ваканции

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г. - 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас

Данните са взети от сайта на МОН.

Всички деца от подготвителните трета и четвърта групи имат право да ползват обявените ваканции за учениците.