ДГ Звънче
Детска градина в град Шумен

Екип

 Детска градина"Звънче" се гордее със своя екип от висококвалифицирани специалисти. От 1992 година градината е авторски академичен тип детска градина, със специално написана, апробирана и доказала ефективността си програма. Авторската програма "Аз променям света"на проф.И.Колева осъществява  предучилищно възпитание и образование, насочено към придобиване на съвкупност от компетентности–знания, умения и отношения, развива квотиента на интелигентност на 3–7 годишното дете в контекста на процеса на социализация. Водещ подход е подхода на глобалното образование; рефлексивният подход с неговите 4 аспекта– личностен, комуникативен, кооперативен и интелектуален на основата на семиотичния принцип. Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация;ателиета и центрове по интереси. Играта е водеща дейност. Децата осъществяват граждански и социални компетенции с помоща на актуални игрови книжки одобрени от МОН.

Приоритет на педагозите и възпитателите е съвременното дете с неговите права и отговорности.Децата, посещаващи нашата детска градина, демонстрират любознателност към света,  природата, към художествено–творческите дейности, към игрите и развлеченията.Усвояват компетенции по всички образователни направления и придобиват готовност  за училище и новата си социална роля – "Ученик".

Детското заведение участва в много проекти, голяма част от които са авторски.