ДГ Звънче
Детска градина в град Шумен

История

Детска градина "Звънче" е първата съществуваща детска градина в град Шумен.От откриването и са изминали 86години, и са преживени многобройни събития. Нейната история е колкото дълга, толкова и интересна и наситена със събития. Създаването и произхожда от редица социални и икономически потребности на обществото в Шумен. В годините 1933-34 ситуацията в града е твърде любопитна. Относно възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст функционират "забавачници" към училищата и Лятно детско игрище "Ген. Кокилев". В следващите няколко години са открити Детски ясли (1935), областно сиропиталище(1936), Лятно детско игрище "Хан Омуртаг" и още забавачници. Всъщност това са и всички видове предучилищни заведения, застъпени в Наредбата - закон от 1934год. Фактите говорят за съзнателна грижа за възпитанието и образованието на децата още от най-ранна детска възраст, както от страна на Общината, така и от страна на обществените организации. По това време в града има бедни работници, които изкарват прехраната си във фабрика "Павел Байнов", Тютюнева фабрика и други по-малки предприятия. Често децата им оставали без родителски надзор през деня. Това налага, от една страна, много жени да не работят, за да отглеждат децата си, изнемогвайки финансово. От друга страна, фабриките в града се нуждаят от работна ръка. Решението в тази социална ситуация е намерено от Съюза за закрила на децата в България(СЗДБ) - клон Шумен.

През месец септември 1934год. е открит първият Дневен детски приют. Първоначално малчуганите са 18-20 на брой. Дневният приют се посещава от деца на работници във фабриките и предприятията или деца на многодетни и бедни семейства. Дарения поставят началото му. Помещава се в наето за целта здание. Обзавеждането е скромно. Някои от вещите са взети на заем, други са подарени от дружествата към СЗДБ - Шумен и от църквата "Св. Възнесение".По инициатива на тогавашния началник д-р Димитрова Комитетът при "Червен кръст" дарява мантичките от син оксфорд за децата и подпомага материално заведението.

Това е само акцент от богатата история на най-отдавна съществуващото предучилищно образователно заведение в град Шумен. През годините са се променяли сгради, база, персонал, наименования. Но формацията като такава с основни образователни цели си остава и до днес. И до днес всеки, който работи в тази детска градина, отдава не само знания и професионални умения, но и сърце и душа.

Българинът от векове е бил, надяваме се, остава и до днес, готов да даде "мило и драго", за да изучи чедото си. На тази взаимност, на тази готовност разчита и в наши дни образователната и културна дейност.

 Заведението участва в много проекти, голяма част от които са авторски.

Реализиран бе проект към Министерството на околната среда и водите - ПУДООС, който даде възможност през 2017год. да бъде обновена централната площадка в детската градина с комбинирано съоръжение за игра. В настоящият момент детската градина продължава да обновява площадките за игра на открито с нови и цветни съоръжения по същия проект.

Децата с огромна радост приеха новата придобивка. Радост бе и за колегиума предвид това, че площадките не са реновирани повече от 40 години. Работим за все повече спечелени проекти за обновяване на материалната база.