ДГ Звънче
Детска градина в град Шумен

Материална база

Детската градина е най-отдавна съществуващото предучилищно заведение в гр. Шумен. В момента е позиционирана в четири сгради на три различни улици в центъра на града. И четирите къщи са жилищни сгради от началото на 20 век - съществуващи повече от 80 години. Те са приспособени за нуждите на детското заведение. Пространството е ограничено и поради това е и максимално оползотворено. Остарялото  обзавеждане в залите  и коридорите на детската градина поетапно се обновява с помоща на Община Шумен и дарители. Обновени са офисите и санитарните възли в четирите сгради, някои от занималните, учителската стая и дирекцията.Новите кътове и съоръжения за игра на открито предразполагат децата към избор на дейност и удовлетворение от играта на открито.

Детското заведение е оборудвано със съвременни ИКТ – мултимедия,интерактивна дъска,лаптопи,озвучителна техника, автодидактични игри по различните образователни направления. Изброените средства разнообразяват образователната среда в детската градина, стимулират говорните умения на децата от предучилищна възраст и реализират различни игрово – познавателни, и практически ситуации.