ДГ Звънче
Детска градина в град Шумен

Прием

Кандидатстването за прием в детските градини в град Шумен ще започне на 22. 06.2020год.

На 18.06.2020год. ще бъдат обявени свободните места за първо класиране.Електронната система за подаване на заявления ще бъде активна  на 22.06.2020год.от 10:00часа , като родителите могат да регистрират, редактират или отказват документи за записване. Кандидатстването ще продължи до 23:59часа на 26.06.2020год. Резултатите ще бъдат известени на 30.06.2020год. до 17:00часа, а записването на децата ще започне от 01.07.2020год. от 09:00часа до 03.07.2020год. до 17:00часа. Това бе обявено  според  издаден и утвърден от кмета на града Любомир Христов график за прием в детските градини и в подготвителните групи в училищата.

За второ класиране свободните места в детските градини ще бъдат обявени на 06.07.2020год. Електронната система ще бъде отворена на 07.07.2020год от 10:00часа, като крайна дата за записване е 09.07.2020год.до 23:59часа. Резултатите ще бъдат публикувани на 10.07.2020год.до 17:00часа, а записванията на децата ще се извършва от 09:00часа на 13.07.2020год. до 17:00часа на 14.07.2020год.

Свободните места за трето класиране ще бъдат обявени на 17.07.2020год. Електронната система ще бъде отворена на 20.07.2020год. от 10:00часа, а родителите могат да подават документи за прием на децата си до 23:59часа на 21.07.2020год. Резултатите от третотокласиране ще бъдат обявени до 17:00часа на 22.07.2020год. Записванията могат да се правят от 09:00часа на 23.07.2020год. до 17:00часа на 24.07.2020год.

Следете на сайта ни за актуална информация.